Zasvěcení

V dnešní době máme k dispozici mnoho energetických systému k zasvěcení. Každý z těchto systémů je specifický. Zasvěcení není náhradou za lékařskou péči, ale je dobrým a vhodným doplňkem. Mnohem zásadnější je však osobní rozvoj a s tím úzce spojené naladění sama/sám na sebe. Díky zvýšení osobních vibrací, které zasvěcení poskytuje, odhalíte a posílíte mnoho svých skrytých stránek.

Zasvěcení na dálku

Zasvěcení lze provádět i na dálku. U dálkových zasvěcení (telefon) se vám budu věnovat úplně stejně jako kdybyste mě navštívili osobně.

U každého klienta individuálně hodnotím psychickou a energetickou připravenost k vybranému zasvěcení.

Mezi nejčastější formy zasvěcení patří Shamballa, reiki a kundalini reiki.

Věnuji se však i dalším formám, neváhejte mě kontaktovat.

zasvěcení<span id=

 
1